För att boka din plats på ceremonin, skanna QR-koden i din Swishapp.
Mottagare är Elin Hejll.
Märk betalningen med det namn du har på Facebook, så att jag vet vem du är när ansökan om medlemskap i gruppen kommer in.
När jag sett betalningen skickar jag länken till Facebookgruppen till det telefonnummer du swishat ifrån inom 24 h.

OBS: När du fått länken till gruppen, gå in och ansök om medlemskap i god tid innan ceremonin. När ceremonin har börjat har jag inte möjlighet att godkänna förrän efteråt. Tack! 

Funkar inte QR-koden är numret:
123 126 3128

210 kr

ceremoni