För att boka din plats på ceremonin med SWISH, skanna den översta QR-koden i din Swishapp.
Mottagare är Elin Hejll.

För att boka via PAYPAL, välj den nedre qr-koden.

När jag sett betalningen kontaktar jag dig via sms och ber om din e-postadress så att jag kan mejla Zoomlänken för ceremonin.

Funkar inte QR-koden är numret:
0736 673 644

220 kr

ceremoni